Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 888

data

1605 novembre 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Sola de Ferrerons. Pere de Moia.

tipologia

Establiment de terres

regest

Jaume Sola, pages de Ferrerons, estableix en emfiteusi, una pe?a de terra a Pere de Moia. Per aquest establiment, Pere de Moia pagara un cens anual d'un sou.

notari

NULL

testimonis

Bernat Noir, paraire. Joan Clascor, pages de Ferrerons

poblacio

mides

Sant Pere de Ferrerons 31 x 30,5 cm

observacions

El document esta molt esborrat. Aquest fet impossibilitza el fet de donar-ne mes dades.
Tornar al llistat

administracio