Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 668

data

1565 juliol 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Cades de Girona, Narcissa.

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

"Pere Cades, ""caligarius"" de Girona, fa donacio a la seva filla Narcissa, de 60 lliures en conceptes de dot esponsalici amb motiu del seu casament amb Joan Maurici, sabater de Ribes Altes."

notari

Benet Pasqual, notari de Girona

testimonis

Jaume Santmarti, Pon? Vidal, cordater de Girona

poblacio

mides

Girona 32 x 32 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio