Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 889

data

1605 febrer 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Salvi Payret d'Angles. Jaume Cuc, d'Angles

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Salvi Payret, rector de la parroquia de Sant Miquel d'Angles, a Jaume Cuc, pages d'Angles, pel pagament dels 500 sous anuals de pensio en concepte de llu?cio i redempcio de les 500 lliures venudes uns anys

notari

Gaspar Blanc, notari d'Angles

testimonis

Damia Fontanell, Americh Brujas, pagesos d'Angles.

poblacio

mides

Angles 22 x 19,5 cm

observacions

El document de venda de les 500 lliures data del 5 de mar? de 1602, pero en cap cas parla de censal. es la primera vegada que l'antic cognom Cuquo surt actualitzat com a Cuch.
Tornar al llistat

administracio