Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 679

data

1567 novembre 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Mossello de Bellsola, Benet Vinya, Rafael Vinya. Tots de La Garriga

tipologia

Establiment de terres

regest

Pere Mossello de Bellsola, pages, propietari util del mas Mossello de Bellsola, de la parroquia de Sant Esteve de la Garriga, estableix en enfateusi a Benet Vinya i el seu fill Rafael Vinya, de la mateixa parroquia, dive

notari

Joan Antoni Albanell de Granollers

testimonis

Jaume Tristany, notari

poblacio

mides

La Garriga 47,5 x 60 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio