Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 682

data

1568 febrer 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Barrera. Jaume Saiol, de Moia

tipologia

Revenda de terres

regest

Jaume Barrera, com a administrador dels bens del seu fill Nicolau Barrera, reven a Jaume Saiol de la Cordal una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat camp del Cas de Moia

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Bartomeu Vall, pages de Moia, Salvi Goma, pages de Santa Coloma Sasserra

poblacio

mides

Moia 54x 23 cm

observacions

Al document li falta el fragment final. La pe?a de terra la te la capellania de Sant Jaume de l'esglesia de Moia. El fragment que falta amb la signatura del notari i l'apoca es el document 683
Tornar al llistat

administracio