Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 686

data

1579 maig 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Vilarubia, Joana Passarella de Moia

tipologia

Venda de cases

regest

Joan Vilarubia, notari de Barcelona ven a Joana Passarella, vidua de Gabriel Passarell, i germana seva de dues cases amb els seus portals que donen al carrer ubicades al carrer anomenat de Na Llarda de la Vila de Moia, p

notari

Francesc Solsona, notari de Barcelona

testimonis

Mateu Carbonell. Antoni Puig, notaris de Moia

poblacio

mides

Moia 40 x 62 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio