Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 688

data

1570 febrer 24

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Castera de Moia

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Francesc Castera, paraire de panys de llana de Moia, com a marmessor del testament d'Eleonor Cuiretera, esposa de Francesc Cuireter, a fi de complir amb les seves ultimes voluntats, destina un censal mort de 10 sous anua

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Miquel Argemir, paraire. Joan Anreny de Moia

poblacio

mides

Moia 42 x 33,5 cm

observacions

El cens sera pagat per Jaume Argemir, alies duaner, per l'establiment d'una vinya propietat d'Elionor, al camp d'Aluyes.
Tornar al llistat

administracio