Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 689

data

1570 maig 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Cuc, Damia Cuc, Anna Cuc, d'Angles

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Francesc Cuc, pages d'Angles i el seu fill Damia, propietaris del mas Cuc d'Angles, fan donacio de 130 lliures a Anna, filla i germana seva en concepte de dot esponsalici, pel seu casament amb Bernat Deu d'Angles

notari

Miquel Mercader, notari d'Angles

testimonis

Marc Miralpeix, mercader. Antic Sabanes, pages d'Angles

poblacio

mides

Angles 33 x 32 cm

observacions

Veure document 687
Tornar al llistat

administracio