Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 690

data

1570 maig 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Estanyol, Jaume Boix, del Brull

tipologia

Redempcio de censal mort

regest

Jaume Estanyol, hereu i propietari del mas Estanyol de Sant Marti del Brull, redimeix un censal mort de 12 lliures a rao de 12 sous anuals de pensio a Jaume Boix del Brull

notari

Gaspar Benet, notari de Vic

testimonis

Vicen? Gallifa, de Sant Boi de Llu?anes. Enric Argemir, notari de Santa Coloma de Centelles

poblacio

mides

El Brull 64 x 34 cm

observacions

El censal havia estat creat per Gabriel Estanyol i Pere Mas, alies Boix, el 1486
Tornar al llistat

administracio