Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C41

data

1482

dataTrasllat

actuants

Els jurants de la Vila de Moia

tipologia

Carta

regest

Pergamí format per dos documents en paper cosits. El primer fa referencia a una demanda que els jurats de la vila de Moia fan a fi de no haver de contribuir al pagament dels soprs reials segons un privilegi atorgat pel r

notari

testimonis

Manel Tristany, prevere. Marques de Planella, senyor de Moia

poblacio

mides

Moia 80 x 67 cm

observacions

Tornar al llistat

administracio