Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 891

data

1605 setembre 27

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Turo de Viladecavalls. Salvador Carreras d'Olesa de Montserrat,

tipologia

Redempcio de censal mort

regest

Francesc Turo, pages de Viladecavalls, efectua diversos pagaments en concepte de llu?cio i redempcio de diversos censals morts que tenia venuts i establerts sobre el mas Turo. Un d'aquests censals fou realitzat amb Salva

notari

Joan Mas, notari de Terrassa

testimonis

Antic Truya, pages del Sant Esperit de Terrassa. Baltasar Mas, notari de Terrassa.

poblacio

mides

Viladecavalls 55,5 x 145 cm

observacions

S'adjunten les apoques individuals de tots els pagaments fets. En relacio directe amb auest document, veure el document 836. Altres documents que parlen del mas Turo son els seg?ents documents: 227, 2
Tornar al llistat

administracio