Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 701

data

1573 juny 16

dataTrasllat

NULL

actuants

Marmessors del testament de Sebastia Roca.

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Els marmessors del testament de Sebastia Roca, prevere de Moia, en compliment de les disposicions testamentaries, assignen a l'esglesia de Moia, un total de tres censals morts. El primer censal mort de 60 sous anuals de

notari

Joan Passarell, prevere de Moia

testimonis

Joan Sobresalbs, mercader. Pere Pla Romani, de Moia

poblacio

mides

Moia 59 x 25 cm

observacions

Els masos son els seg?ents: Mas Casagenes de Moia, Mas Puiglunell de Sant Bartomeu de Montras
Tornar al llistat

administracio