Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 892

data

1606 gener 30

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Flaquer i Constancia Flaquera, de Caldes de Montbui. Francesc Ribes de Caldes de Montbui

tipologia

Venda del dret de llu?cio.

regest

Bernat Flaquer, pages de Caldes de Montbui, i la seva esposa Constancia Flaquera, venen a Francesc Ribas, paraire de llana de la mateixa vila, el dret de llu?cio sobre la part d'una casa venuda ubicada al carrer del Forn

notari

Francesc Cortada, notari de Caldes de Montbui.

testimonis

Lluis Orriols, mercader, Antoni Ollar, paraire, ambos de Caldes de Montbui

poblacio

mides

Caldes de Montbui 39,5 x 57 cm

observacions

El document numero 886, es la venda de la part de la casa. Aquesta casa tenia establert un cens anual de 6 sous al benefici de Sant Nicolau de Caldes de Montbui. Veure els documents numero 886 i 894
Tornar al llistat

administracio