Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 708

data

1563 abril 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Bartomeu Clapers, Salvi Lluners. De Vilanna.

tipologia

Donacio de legitima

regest

Bartomeu Clapers, prevere i Salvi Lluners, de la parroquia de Vilanna, fan donacio de les diverses quantitats que com a legitimes paternes i maternes pertanyen als germans de Salvi Lluners

notari

Miquel Marti Abric, notari de Girona

testimonis

Miquel Pages, Jeroni Abric, notaris de Girona

poblacio

mides

Angles 31, 5 x 29 cm

observacions

Document fragmentat. Falta la part dreta del document, fet que en dificulta la seva lectura i interpretacio
Tornar al llistat

administracio