Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 709

data

1574 abril 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Alou, de Llagostera. Gerard Blanc de Llagostera

tipologia

Reconeixement de censal mort

regest

Jaume Alou, pages del castell i terme de Llagostera reconeix tenir un censal mort de 20 sous i 6 diners anuals de pensio amb Gerard Blanc, fill de Gerard Blanc, propietaris del Mas Blanc de Llagostera

notari

Jeroni Falgueres

testimonis

Joan Lloren?, mercader. Antoni Clanui, especier de Sant Feliu de Guixols

poblacio

mides

Llagostera 25 x 22 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio