Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 712

data

1574 maig 30

dataTrasllat

NULL

actuants

Damia Cuc, Jaume Cuc, d'Angles

tipologia

Donacio de legitima

regest

Damia Cuc, propietari del mas Cuc d'Angles, fa donacio al seu germa Jaume Cuc de 200 lliures en concepte de legitima paterna i materna

notari

Benet Caldaduch

testimonis

Antoni Otger, prevere d'Angles. Jaume Rovira, teixidor de lli d'Angles

poblacio

mides

Angles 33,5 x 25,5 cm

observacions

L'apoca es el document 713
Tornar al llistat

administracio