Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 715

data

1574 mar? 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Gabriel Coll, esposa Elisabet i gendre Arnau Angles de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Gabriel Coll, pages de Moia i la seva esposa Elisabet i el seu gendre Arnau Angles teixidor de lli de Moia, venen un censal mort de 20 lliures a la comunitat de preveres de Moia a rao de 20 sous anuals de pensio.

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Pere Vilarrassa, paraire de panys de llana. Gaspar Roure, notari.

poblacio

mides

Moia 30 x 29,5 cm

observacions

Fragment de document. Nomes es conserva l'apoca.
Tornar al llistat

administracio