Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 729

data

1576 octubre 30

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Prat de Moia. Comunitat de preveres i clergues de Moia

tipologia

Donacio de rendes

regest

Joan Prat, prevere de Moia i rector de la parroquia de Santa Maria de Talamanca, fa donacio a la comunitat de clergues i preveres de Moia de diversos censals morts que sumen un total de 21 lliures. Els diners seran desti

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Jaume Pons Comerma, teixidors de llana. Joan Carner, paraire de Moia

poblacio

mides

Moia 65 x 49 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio