Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 733

data

1576 maig 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Picaperes, Jaume Picaperes de Girona

tipologia

Donacio de bens

regest

Joan Picaperes, fuster de Girona fa donacio de tots els seus bens mobles i immobles al seu germa Jaume Picaperes

notari

Jaume Vives, notari de Girona

testimonis

Pere Traver, canonge de Girona. Miquel Negrell. Pere Pujol, pages de Cudelles.

poblacio

mides

Girona 30 x 24 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio