Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 742

data

1577 abril 15

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Brull, Benet Brull. Margarida Brull. Pere Boix

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Pergami format per dos documents. 1.-apoca feta per Pere Brull, fill de Benet Brull, hereu i propietari del mas Brull de la parroquia de Sant Marti d'Aiguafreda, a la seva esposa Margarida, filla de Jaume Boix, propietar

notari

Bernat Mossell, notari de Tagamanent

testimonis

Joan Consta, pages d'Aiguafreda, Segimon Pla, pages del Brull

poblacio

mides

Aiguafreda 46,5 x 32,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio