Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 896

data

1606 abril 21

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Sola de Moia. Comunitat de Canonges i preveres de Moia.

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Joan Sola, prevere beneficiat de l'esglesia de Moia, fa donacio a la comunitat de canonges i preveres de l'esglesia de Moia de diversos censos per un import total de 154 sous. Aquests censos procedeixen de diferents cens

notari

Valenti Bussanya, prevere de Moia

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 35 x 44,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio