Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 743

data

1559 maig 14 i 1577 agost 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Motllan, Miquel Ginesta, Joan Font, Joana Ginesta, Roc Vallmajor

tipologia

Documents referents al Mas Rotllan de Llagostera

regest

Pergami format per un afegit de 3 documents referents al mas Rotllan de Llagostera. 1.-14 de maig de 1559. Jaume Rotllan, pages propietari del mas Rotllan, del terme de Llagostera, ven a Miquel Ginesta, del terme de Llag

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

Llagostera 64 x 164 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio