Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 746

data

1578 juny 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Gabriel Casademunt, de Monistrol de Calders. Comunitat de preveres i clergues de Moia

tipologia

Donacio de rendes

regest

Gabriel Casademunt, prevere i rector de Monistrol de Calders, fa donacio d'un censal mort de 3 lliures anuals de pensio, a la comunitat de clergues i preveres de Moia

notari

Francesc Arenys, prevere de Moia

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 32 x 21 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio