Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 751

data

1578 juny 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Gabriel Casademunt de Monistrol de Calders. Comunitat de preveres de Moia

tipologia

Donacio de rendes

regest

Gabriel Casademunt, prevere de la parroquia de Sant Feliu de Monistrol de Calders, fa donacio d'un censal mort de 60 sous anuals de pensio a la comunitat de preveres i clergues de Moia

notari

Francesc Arenys, prevere de Moia

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 37 x 19 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio