Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 753

data

1579 abril 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Tomas Camps de Cabrianes. Administradors d'aniversaris de la parroquia de Sallent

tipologia

Donacio de rendes

regest

Tomas Camps, pages de Cabrianes, com a marmessor del testament del seu germa Esteve Camps, fa donacio d'un censal mort de 25 sous anuals de pensio, als administardors dels aniversaris de la parroquia de Sallent a fi de c

notari

Manel Franquesa, notari de Sallent

testimonis

Joan Carrera, prevere de Sant Marti de Serrahima, Francesc Stadela, estudiant de Sallent

poblacio

mides

Cabrianes 27,5 x 10,5 cm

observacions

Veure document 756
Tornar al llistat

administracio