Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 757

data

1579 agost 26

dataTrasllat

NULL

actuants

Cipria Pla i Francesc Canudas de Moia. Comunitat de clergues i canonges de Moia

tipologia

Donacio de rendes

regest

Cipria Pla, boter i Francesc Canudas, paraires, marmessors del testament de Joan Rovira, pages de Moia, en consideracio a les seves voluntats testamentaries, fan donacio a la comunitat de clergues i canonges de Moia, de

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Joan Argemir, Gabriel Coma, paraires de Moia

poblacio

mides

Moia 49 x 42 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio