Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 758

data

1579 octubre 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Margarida Otgera, vidua de Llagostera. Esperan?a

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Margarida Otgera, vidua de Joan Otger, pages de Llagostera, propietaria del mas Otger de Llagostera, fa donacio de 30 lliures en concepte de dot esponsalici a la seva filla Esperan?a, amb motiu del seu casament amb Segim

notari

Pere Rubes, notari de Llagostera

testimonis

NULL

poblacio

mides

Llagostera 33,5 x 26 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio