Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 764

data

1580 mar? 30

dataTrasllat

NULL

actuants

Narcisa Monroja, de Barcelona, resident a Girona.

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Narcisa Monroja, esposa de Miquel Monroig, mercader de Barcelona, resident a Girona, fa donacio a la seva filla Estasia, de 80 lliures en concepte de dot esponsalici

notari

Miquel Frederic Codina, notari de Barcelona

testimonis

Francesc Rambla, canonge de Vic. Baptista Ferriol, clergue de Barcelona

poblacio

mides

Girona 59 x 26 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio