Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 771

data

1581 mar? 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Magi Verdaguer i esposa Coloma, Joan Sunyer, tots de Moia

tipologia

Venda d'un pati per edificar

regest

Magi Verdaguer, paraire de panys de llana de Moia i la seva esposa Coloma, venen a Joan Sunyer, paraire de llana de Moia, un pati de terra ubicat al lloc anomenat Camp de na Solera o de la Font prop de la font de Sant Ma

notari

Francesc Arenys, prevere de Moia

testimonis

Pere Barrera, Bernat Murat, paraires de Moia.

poblacio

mides

Moia 32 x 56 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio