Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 786

data

1584 agost 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Joan Morera, i Valenti, de Guardiola. Antoni Antius Vivas de Sant Vicen? de Castellet.

tipologia

Venda de violari

regest

Bernat Joan Morera, pages hereu del mas Joan del terme de Guardiola, i el seu fill Valenti, Antoni Antius Vivas, propietari del mas Vivas del terme de Sant Vicen? de Castellet, venen a Jeroni Planella, prevere de Barcelo

notari

Pere Torres, notari de Manresa

testimonis

Joan Porta, paraire, Rafel Cardona, notari

poblacio

mides

Sant Salvador de Guardiola 53 x 59 cm

observacions

Aquest document es una copia del document 782
Tornar al llistat

administracio