Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 788

data

1584 abril 2

dataTrasllat

NULL

actuants

Damia Cuc d'Angles

tipologia

Donacio de bens

regest

Damia Cuc, hereu i propietari del mas Cuc d'Angles, fa donacio del mas Cuc amb els seus bens i propietats al seu fill Jaume.

notari

Benet Mercader, notari de Caldes de Malabella

testimonis

Jeroni Mas, Gaspar Fontanella, pagesos d'Angles.

poblacio

mides

Angles 30,5 x 37 cm

observacions

Aquest document es una copia del document 785
Tornar al llistat

administracio