Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 789

data

1585 gener 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Valls de Sant Julia de Llor, Segimona Valls

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Joan Valls, pages i propietari del mas Valls de Sant Julia de Llor, terme d'Amer, fa donacio a la seva germana Segimona Valls, de 95 lliures en concepte de dot esponsalici, juntament amb d'altres pertinences i robes, amb

notari

Segimon Sola, notari de Sant Aman?.

testimonis

Felix Oliveda, alies Reverter, de la parroquia de Sant Climent. Baldiri Vergos, de Sant Julia de Llor.

poblacio

mides

Sant Julia de Llor 42 x 40 cm

observacions

S'adjunta el reconeixament de deute per part de Joan Valls a Antic Mora.
Tornar al llistat

administracio