Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 792

data

1585 gener 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Joana Puig, vidua de Moia. Comunitat de canonges i preveres de Moia.

tipologia

Donacio de rendes

regest

Joana Puig, vidua de Salvador Puig, alies Morato, pages de Moia, assigna 6 lliures a la comunitat de canonges i preveres de Moia i un censal mort de 60 sous anuals de pensio que rep de diverses persones. Un altre censal

notari

Antic Comes, notari de Moia

testimonis

Pere Arguilagars de Moia. Jaume Soler del mas Soler de Sant Pere de Ferrerons.

poblacio

mides

NULL 28 x 52 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio