Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 797

data

1588 juliol 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Magi Verdaguer, Joan Puig, de Moia.

tipologia

Venda d'un pati per edificar.

regest

Magi Verdeguer, paraire de llana de Moia, ven a Joan Puig, mestre de cases de Moia, un pati de terra per edificar, ubicat al lloc anomenat el ferrafinal d'en Elies, prop de la vila de Moia pel preu de 12 lliures.

notari

Pere Casals, prevere

testimonis

Antoni Serra, teixidor de llana i Angeli Capdit, picapedrer de Fran?a.

poblacio

mides

Moia 33 x 52

observacions

S'adjunta apoca. Manca la part inicial del document.
Tornar al llistat

administracio