Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 798

data

1588 gener 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Altonell, Jaume Saiol de la Condal, de Moia

tipologia

Restitucio de terres

regest

Jaume Altonell, pages de Moia, restitueix a Jaume Saiol de la Condal, pages de Moia, un hort que te sota domini de Joan Aragones, paraire de Moia.

notari

NULL

testimonis

Pere Mas, mestre de cases, Jaume Marti, sabater de Moia

poblacio

mides

Moia 33 x 34,5 cm

observacions

Manca el nom del notari i les signatures, el que porta a pensar que es una copia simple.
Tornar al llistat

administracio