Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 004

data

1204 gener 30

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere de Casa Amada

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Pere de Casa Amada i la seva avia, donen a la seva esposa Messeguera 90 sous en moneda barcelonesa com a dot esponsalici

notari

Bernat, prevere

testimonis

Bernat Colomer. Pere Colomer. Guillem de Marfa.

poblacio

mides

Marfa 17 x 9,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio