Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 006

data

1205 gener 21

dataTrasllat

NULL

actuants

Berengaria Colomer

tipologia

Donacio de bens

regest

Berengaria Colomer, d'acord amb els seus familiars i seguint la voluntat del seu pare, dona a Cipria el mas Colomer, tal i com es va acordar als pactes matrimonials. S'acorda que el mas romandra en mans dels fills del ma

notari

Berenguer, prevere

testimonis

Pere Colomer. Maria Colomer. Pere Orts. Pere Casaamada

poblacio

mides

Marfa 31 x 11,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio