Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 013

data

1237 octubre 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere de Datzira i Elisenda de Marfa

tipologia

Pagament de dot esponsalici

regest

Pere Datzira i els seus, de la parroquia de Sant Pere de Marfa paguen a Elisenda de Marfa, esposa de Pere i a la seva filla 375 sous del total de 550 que han de rebre en concepte de dot esponsalici

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

Marfa 16,5 x 24 cm

observacions

El mas ?adatzira es sota el domini de Sant Benet de Bages.
Tornar al llistat

administracio