Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 014

data

1240 febrer 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Berenguer Comas i Pere Soler

tipologia

Venda de terres

regest

Berenguer Comas, Guillema la seva esposa i Andreu el seu fill, venen a Pere Soler i la seva esposa Ermessenda una pe?a de terra que tenen a la parroquia de Sant Feliu de Rodors pel preu de 46 sous en moneda barcelonesa.

notari

Guillem, prevere

testimonis

Berenguer de Talamanca. Guillem de Talamanca. Raimon Terradelles, batlle. Guillem Vilalta

poblacio

mides

Rodors 19 x 17 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio