Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 024

data

1254

dataTrasllat

NULL

actuants

Maria Colomer i Raimon Noguera

tipologia

Donacio de bens

regest

Maria Colomer, filla de Cipria i Berengaria Colomer concedeixen a l'espos de Maria, Raimon Noguera, les terres que per legitima herencia li pertoquen del mas Colomer

notari

NULL

testimonis

Bernat Uriols. Pere. Arnau Vila

poblacio

mides

Marfa 22 x 15,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio