Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 030

data

1275 novembre 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Solerjussa i Berenguer Soler

tipologia

Pagament de legitima

regest

Bernat, fill de Pere Solerjussa de Marfa i la seva esposa paguen a Berenguer Soler, germa seu la seva part de les terres i el moli del mas Solerjussa

notari

Berenguer Vall, prevere i notari de Moia

testimonis

Arnau Colomer. Jaume Marfa

poblacio

mides

Marfa 22 x 9 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio