Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 905

data

1609 febrer 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Esteve de Llagostera. Joan Ruscayoda, de Llagostera

tipologia

Establiment de terres

regest

Antoni Esteve, pages i propietari del mas Esteve del ve?nat de Pineda, de la parroquia de Llagostera, estableix en emfiteusi a Joan Ruscayoda, braser de Llagostera, una pe?a de terra. Aquesta pe?a de terra es en part bos

notari

NULL

testimonis

Baudili Viader, prevere i sagrista. Joan Domenech, pages de Llagostera.

poblacio

mides

Llagostera 22 x 49 cm

observacions

Es tracta d'una copia simple
Tornar al llistat

administracio