Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 036

data

1281 gener 21

dataTrasllat

NULL

actuants

Berenguer Pujolet de Magadins

tipologia

Donacio de bens

regest

Berenguer Pujolet de Magadins i la seva esposa Elisenda de la parroquia de Santa Maria de Moia fan donacio al seu fill Bernat amb motiu del seu casament del mas Pujolet ubicat a la parroquia de Moia, i que tenen sota el

notari

Berenguer Vall, notari de Moia

testimonis

Ferran de Magadins. Guillem (+-8). Jaume Vilardell

poblacio

mides

Moia 21,5 x 19 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio