Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 043

data

1286

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Terrassa i Berenguer de Talamanca

tipologia

Restitucio de terres

regest

Pere Terrassa, batlle del senyor Berenguer de Talamanca, restitueix a la parroquia de Sant Feliu de Rodors algunes terres.

notari

Berenguer

testimonis

Guillem Vilarasa. Constan?a Puig

poblacio

mides

Rodors 31,5 x 18,5 cm

observacions

La part superior del document es troba en unes condicions molt dificils de lectura, per tant es impossible precisar de quines peces de terra es tracta
Tornar al llistat

administracio