Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 045

data

1289 juliol 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Marques, senyor del castell de Pedra

tipologia

Establiment d'un mas

regest

Pere Marques, senyor del castell de Pedra estableix a Pere, de la parroquia de Sant Feliu de Vall Larguera i als seus el mas anomenat Truyts pel cens anual de 15 sous.

notari

Ferrer de Calders, notari

testimonis

Pere Pon? de Soler. Berenguer de Calders

poblacio

mides

Sant Feliu de Vall Larguera 27 x 25 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio