Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 047

data

1289 abril 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Dalmau de Rocaberti i Guillelmo Boquer

tipologia

Establiment d'un mas

regest

Arnau Menestrall, batlle de Llagostera anomenat pel noble Dalmau Rocaberti, estableix en nom del seu senyor a Guillelmo Boquer de la parroquia de Sant Feliu de Llagostera el mas anomenat Ferrer pel preu de 60 sous.

notari

Barthomeu Hispa, notari de Llagostera

testimonis

Raimon Gusso. Arnau Pedrera

poblacio

mides

Llagostera 31 x 23 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio