Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 907

data

1610 setembre 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Llu?sa Vila, vidua de Moia, el seu fill Joan Miquel. Mossen Raimon Cosrent, de Barcelona.

tipologia

Venda de violari

regest

Llu?sa Vila, vidua de Joan Vila, mercader de Moia, i el seu fill Joan Miquel, venen a Mossen Raimon Cosrent, canonge de l'esglesia de Barcelona, com a laica i privada persona, un violari pel preu de 245 lliures a rao de

notari

Joan Colomer, notari de Barcelona

testimonis

Onofre Vila, V.J.D, de Barcelona. Antoni Sentoru, mestre de cases, a l'obra de Perpinya.

poblacio

mides

Moia 55 x 84 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio