Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 055

data

1354 octubre 14

dataTrasllat

1354 octubre 14

actuants

Jaume I, rei d'Arago i Francesc Ferrer de Manresa

tipologia

Carta reial

regest

Carta del rei Jaume I l'infant Pere anomenant veguer a Francesc Ferrer de Manresa i procurador a Bernat de Santaman? de Moia, atorgant-los plens poders a fi de que cerquin homes com a ballesters per anar a Sardenya

notari

Jaume Manyosa, notari de Moia

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 47 x 37 cm

observacions

L'estat de conservacio es molt dolent. La lectura s'ha de fer de forma molt parcial. Part del document es en catala. Es tracta d'un trasllat, pero no s'endevina la data original del document.
Tornar al llistat

administracio