Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 908

data

1611 febrer 21

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Padros, teixidor de Castellter?ol i Margarida, filla de Joan Riber de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Jaume Padros, teixidor de panys de llana de Castellter?ol, resident a Moia, a la seva esposa Margarida, filla de Joan Riber, paraire de panys de llana de Moia, conforme i ha pagat les 101 lliures que li de

notari

Montserrat Riera, notari de Moia

testimonis

"Vicen? Brotons, paraire de Moia. Pere Pau Cuc, pages de Sant Marti de ""Canonis"""

poblacio

mides

Moia 30 x 22 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio