Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 065

data

1313 octubre 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Guillem Rodoreda i Pere Puig

tipologia

Permuta de terres

regest

Guillem Rodoreda i el seu fill Pere Simo de Sant Feliu de Rodors permuten a Pere Puig i als seus una pe?a de terra que tenen dins el mas Padro per una altra pe?a de terra.

notari

Ferrer de Canuga, rector de Sant Feliu de Rodors

testimonis

Ramon Soler. Pere Codinella

poblacio

mides

Rodors 23 x 18,5 cm

observacions

No s'ha pogut determinar on es ubicada la segona pe?a de terra.
Tornar al llistat

administracio